İçeriğe geç

Türkiye’de KDV Ödemeden İş Yeri ya da Konut Satın Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Artık Türkiye’de KDV ödemeden yeni konut veya yeni iş yeri satın alıp, % 1 – %18 arasında değişen oranlarda kazançlı çıkabilirsiniz. Çünkü Türkiye’de;

– Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin,

–  Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen şirketlerin

yapacakları yeni konut veya yeni iş yeri alımları KDV’den istisna. Buna ilişkin yasal düzenleme 1 NİSAN 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

KDV Ödemeden Hangi Taşınmazları Satın Alabilirsiniz?

Yapı ruhsatında;

– Konut,

– Dükkan,

– Ofis,

– Büro,

– Rezidans,

– Apart daire,

– Devre mülk ve benzeri

olarak yazılı olan taşınmazları KDV ödemeden satın alabilirsiniz.

Ancak, bu taşınmazların satın alınabilmesi için;

– Yapı ruhsatının bulunması,

– Alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi,

– Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması

gerekiyor.

KDV İstisnası, Müteahhit veya İnşaat Şirketlerinden Satın Alınan Yeni Konut veya İş Yerleri İçin Geçerli.

KDV istisnası, satın alacağınız konut veya iş yerinin müteahhit veya inşaat şirketlerinden satın alacağınız ve tapuya ilk kez tescil edilecek yeni konut veya iş yeri alımları için geçerlidir. Yani, ikinci el konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası yok. Dolayısıyla, daha önce satış vb. nedenlerle başkası adına tapuya tescil edilen konut veya iş yerlerini satın alırsanız, KDV ödemek zorunda kalırsınız.

Vergi İstisnası Kapsamında Satın Alınacak Konut ve İş Yerinde Sayı ve M2 Sınırlaması Var Mı?

Hayır, yok. Aranılan şartları taşıyan yabancı alıcılar, vergi istisnası kapsamında birden fazla sayıda konut veya iş yeri satın alabilirler. Örneğin, şartları taşıyan bir yabancının 15 adet konut, 25 adet iş yerini KDV’den istisna olarak satın alması mümkün.

Ayrıca, vergi istisnası kapsamında satın alınacak konut ve iş yerleri ile ilgili bir m2 sınırlaması da söz konusu değil. KDV istisnasından faydalanarak ister 100 m2, isterse 1.000 m2 konut veya iş yeri satın alabilirsiniz.

KDV İstisnasından Hangi Yabancılar Yararlanabiliyor?

KDV istisnasından;

– Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler (İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.))

– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen şirketler yararlanabiliyor.

Konut veya iş yeri tesliminden önce satıcılara;

– Yabancı gerçek kişilerin pasaportlarının fotokopisini ve Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alacakları standart belgeyi;

– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan şirketlerin ise, kuruluş ve faaliyetin devam ettiğine dair kanuni merkezlerinin bulunduğu ülke resmi makamlarından alacakları belge ile kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye’de olmadığına ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmediklerine dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alacakları standart belgeyi vermeleri gerekiyor.

KDV İstisnası Uygulamasında, Satın Alma Bedelinin Ödenme Şekline İlişkin Bir Şart Var Mı?

Evet, var. Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, satış bedelinin;

– En az % 50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce,

– Kalan kısmının ise en geç bir yıl içerisinde

alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi (transfer edilmesi) ve satıcıya döviz veya TL olarak ödenmesi gerekiyor. Dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkündür.

Örnek: Satış bedelinin yurt dışındaki alıcı tarafından doğrudan satıcının Türkiye’de bulunan banka hesabına transfer edilmesi halinde, satış bedelinin döviz olarak gönderilmesi şarttır. Alıcıların Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada kendi adlarına hesap açtırarak yurt dışından öncelikle kendi hesabına transfer yapması, buradan da satıcıya ödeme yapması halinde ise, alıcının Türkiye’de açtırdığı kendi hesabına satış bedelini döviz cinsinden transfer etmesi şarttır. Ancak, kanuni düzenlemede, yurt dışından döviz olarak getirilen bedelin satıcılara döviz olarak ödeneceğine ilişkin bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla, alıcılar, Türkiye’ye kendi hesabına döviz olarak getirdikleri tutarları, satıcılara ister döviz isterse Türk Lirası olarak da ödeyebileceklerdir.

Örnek: Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu Bay (A) ile (B) Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 500.000 Dolar bedelindeki konutu, bedelin %50’si peşin, kalan tutarı 6 eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı konusunda anlaşmıştır. Peşinat, faturanın düzenlenmesinden önce döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş ve satıcıya ödenmiştir. Kalan tutar ise fatura düzenlendikten sonra aylık taksitler halinde yurt dışından döviz olarak getirilecek ve satıcıya ödenecektir. Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden, bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

Bedelin Türkiye’ye Döviz Olarak Getirildiği Nasıl Tevsik Edilecek?

  1. a) Yurt dışında bulunan dövizin,

– Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu,

–  Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi halinde ise, dövizin Türkiye’ye      getirilmiş olduğunun gümrük idaresinden alınan beyan formları

ile tevsik edilmesi gerekiyor.

  1. b) Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılması halinde ise, kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile tevsik edilmesi zorunlu.
  2. c) Dövizin Türkiye’ye fiziken getirildikten veya yabancı alıcının Türkiye’de bulunan banka hesabına yurt dışından transfer edildikten sonra, satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi halinde, bu ödemenin banka dekontuyla tevsik edilmesi gerekiyor.
  3. d) KDV istisnası açısından, satış bedelinin Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi şart. Satış bedelinin satıcı müteahhit ve inşaat şirketlerine döviz veya TL olarak ödenmesi gerektiğine ilişkin bir şart yok. Yurt dışından döviz olarak getirilen bedel, satıcılara Türk Lirası olarak da ödenebilir.

KDV’den İstisna Olarak Satın Alınan Konut veya İş Yerinin Bir Yıl Elden Çıkarılmaması Gerekiyor,  Aksi Halde İstisna İptal Ediliyor

KDV’den istisna olarak satın alınan konut veya iş yerinin, bir yıl içerisinde (bir yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınacak) elden çıkarılmama şartı var.

Aksi halde, istisna nedeniyle satış aşamasında alınmayan KDV, Maliye Bakanlığı tarafından gecikme faiziyle beraber yabancı alıcılardan tahsil ediliyor. Bir yıllık süre dolduktan sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranılması söz konusu değil. Örneğin, 5 Mayıs 2017 tarihinde KDV’den istisna olarak satın alınan konutun 6 Mayıs 2018 tarihine kadar satılmaması gerekiyor. Bu konutun bir yıllık süre dolmadan 3 Nisan 2018 tarihinde satılması halinde, istisna şartları ihlal edilmiş sayılıyor ve konutun satın alma aşamasında alınmayan KDV, bu defa yabancı alıcıdan faiziyle beraber tahsil ediliyor. Ayrıca, bu tahsilat yapılmadıkça da, tapuda yabancı kişinin bu satışına ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmıyor.

 

Kaynak: KonutDer

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir